Hem

Antipodden söker den upplysta mediescenens antipod. Här ska finnas utrymme inte bara för tänkare, utan även för oliktänkare. För röster som av olika skäl inte hörs så ofta. Frispråkigt men inte vulgärt. Underhållande men inte publikfriande. Innerligt och ironiskt. Inget agendasättande. Inget behagsjukt babbel. Inget dösnack. Goda och onda samtal bygger en bro från pol till pol. För dig som anar en värld bortom Sveriges Radios P1. Eller avgrunden under vardagspratet, för att tala med Svenska Akademien.