Hem

Antipodden söker den upplysta mediesfärens antipod. Här ska finnas utrymme för både kännare och oliktänkande. För röster som av olika skäl inte hörs så ofta. Frispråkigt men inte vulgärt. Underhållande men inte publikfriande. Innerligt och ironiskt. Varken agendasättande eller behagsjukt babblande. För dig som anar en värld bortom Sveriges Radios P1. Eller avgrunden under vardagspratet, för att tala med Svenska Akademien.